Trailerladen

Veruit het meest voorkomende probleem is de trailer :

  • paarden die niet of moeilijk de trailer op willen
  • achteruit uit de trailer stuiven
  • over de voorstang springen
  • gaan liggen of omvallen
  • door de achterstang breken of
  • simpelweg de trailer verbouwen …

Nochtans staan jonge of wilde paarden er niet weigerachtig tegenaan. Waar gaat het dan fout?

Men vergeet paarden te leren wat een trailer is, men vergeet hen te leren laden en hoe ze zich horen te gedragen in een trailer. Wanneer de dag dan aanbreekt om op verplaatsing te gaan (veelal een wedstrijd, een verblijfsverandering of de dierenarts) is het niet verbazingwekkend dat het paard weigert of aarzelt. Volledig onterecht wordt deze aarzeling meestal beantwoord met geroep en getier waarbij men naar de longe of zweep grijpt en het paard onder heel wat druk alsnog de trailer in dwingt. Het omgekeerde is echter ook mogelijk : met eten tracht met het paard de trailer in te lokken. Ook deze methode is gevaarlijk, want men lokt het paard letterlijk in de val. Het paard is zodanig bezig met de voeding dat de trailer even ondergeschikt wordt. Eens opgesloten, komt hij tot het besef dat hij geen kant meer uitkan, wat eveneens tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Verbloem de situatie niet door de trailer eruit te laten zien als een stal, lok je paard niet in de val of forceer hem niet de trailer op. Het antwoord is veel eenvoudiger : leer je paard om te gaan met de realiteit en leer hem zichzelf te laden. Dat wil zeggen dat je paard uiteindelijk zelf de trailer oploopt, jij rustig de stang erachter kan doen en de klep kan sluiten. Hetzelfde geldt uiteraard in omgekeerde richting wat het uitladen betreft.

Ik kijk ernaar uit om jullie in dit leerproces te begeleiden zodat ook jij stressloos je paard in je eentje kan laden !

Heeft je paard effectief een trauma opgelopen, dan is het aangeraden om je paard in training te brengen zodat ik de eerste stappen kan zetten en jij daarna veilig kan overnemen.

Al 3 jaar weigerde mijn merrie op de trailer te gaan waardoor we niet op wedstrijd konden gaan. Alles hadden we geprobeerd, inclulsief 2 professionele trainers. We hadden de moed eigenlijk al opgegeven. Tot ik met Isabel in contact kwam. Al tijdens de eerste sessie zag ik een heel ander paard. Isabel heeft de gave om paarden te begrijpen en feilloos aan te voelen. Het zit gewoon in haar natuur! Het gaat er allemaal zo ontspannen aan toe, dat je haar gewoon wil volgen ?. Ondertussen zijn Cayenne en ik M1 startgerechtigd ?.
Nathalie & Cayenne