Algemene Voorwaarden – Instructie & Training

Bij het overdragen van uw paard in training of bij deelname aan een les, lesdag, clinic, workshop of enige andere lesvorm, verklaart de klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op de website waardoor verondersteld wordt dat iedere klant deze gelezen én goedgekeurd heeft.

1. Annulatie

1.1. Annuleren van een privéles door de klant.

Tot 24u vóór aanvang van de les is dit kosteloos, zoniet wordt de les volledig aangerekend.

1.2. Annuleren van een les tijdens een lesdag door de klant.

Tot 2 weken vóór de lesdag is dit kosteloos. Later wordt de les én de verplaatsingskost aangerekend, tenzij je zelf voor vervanging zorgt of Isabel Van Laer het paard zelf laat trainen.

1.3. Annuleren van een clinic of een workshop door de klant.
 • Annulatie van deelname tot een maand voor de datum is kosteloos.
 • Bij annulatie minder dan een maand (i.e. 30 dagen) voor de datum, wordt er niets terugbetaald en is de volledige som verschuldigd. Het is wel mogelijk zelf een plaatsvervanger te zoeken. De klant dient Isabel Van Laer hiervan opvoorhand op de hoogte te brengen.
1.4. Annuleren van een privéles, lesdag, workshop of clinic door Isabel Van Laer

Het staat Isabel Van Laer steeds vrij om een les, lesdag, workshop of clinic te annuleren. Wanneer een les, lesdag, workshop of clinic geannuleerd wordt door Isabel Van Laer, om eender welke reden ook, wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Aansprakelijkheid van de klant en Isabel Van Laer :

Het betreden van de infrastructuur en deelname aan eender welke activiteit, al dan niet georganiseerd door Isabel Van Laer zelf, geschiedt op eigen risico.

Isabel Van Laer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen, evenals voor het verlies, diefstal of de beschadiging van goederen.

De ruitersport staat gekend voor haar bijhorende risico’s. Een ruiter kan vallen en paarden kunnen trappen, bokken, bijten, ontsnappen, schade aanrichten enz. Voor de gevolgen hiervan is Isabel Van Laer niet aansprakelijk. Zorg zelf voor een Familiale verzekering met een uitbreiding BA voor uw paard voor schade aan derden. Voor schade aan uw paard, kan u tevens een verzekering afsluiten indien gewenst.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Het niet dragen ervan is op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Wordt materiaal achtergelaten bij Isabel Van Laer (trailer, auto en/of ander materiaal) gebeurt dit op eigen risico van de klant.

2.2. Paarden in training
 • Isabel Van Laer is gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • Isabel Van Laer gaat zoals een goede huisvader het betaamt om met al het in gebruik gegeven materiaal.
 • Alle paarden dienen fysiek in volledige gezondheid te verkeren. Zij dienen in orde te zijn met inentingen, ontwormingen, tandarts, hoefsmid én vlooienvrij te zijn.
 • Bij paarden met gedragsproblemen is een recent medisch verslag aangeraden. Zo kunnen medische oorzaken zoals rug-, tand-, knie-, peesproblemen, e.d. onmiddellijk uitgesloten worden.
 • Bij twijfel zal Isabel Van Laer mits toestemming en op kosten van de eigenaar zelf een dierenarts, osteopaat, fysiotherapeut of hoefsmid consulteren.
 • Het gebruikelijke trainingsmateriaal dat u meegeeft, wordt achtergelaten in een zadelkast in een schuilstal. De zadelkast is voorzien van een slotje. Eventuele schade aan dit materiaal door gebruik of diefstal is op eigen risico van de klant.
 • Bij paarden met trailerlaadproblemen is het aangeraden de eigen trailer achter te laten zodat het paard vertrouwd geraakt met deze trailer. De trailer wordt steeds achteraan op de weide geparkeerd. Deze weide is afgesloten met een slot, niettemin is het ten stelligste aangeraden om een trailerslot en/of wielklem te voorzien. Enige vorm van schade aangericht door het paard zelf aan de trailer is op risico van de klant.Zorg zelf dat u ook hiervoor verzekerd bent.
 • Bij eventuele schade aan het paard zelf of diefstal van het paard of het materiaal kan Isabel Van Laer niet aansprakelijk gehouden worden. U kan hiervoor indien gewenst zelf een verzekering voor afsluiten.
 • Isabel Van Laer behoudt zich steeds het recht om de training stop te zetten. De eigenaar is dan het trainingsbedrag verschuldigd voor de getrainde periode.