Rechtrichten & Dressuur a/d hand

Het concept “rechtrichten” dringt stilaan de huiskamer binnen bij de doorsnee paardenliefhebber.

Net zoals mensen links- of rechtshandig zijn, heeft ook het paard een goede en een minder goede kant. Vaak spreekt men van een links- of rechtsgebogen paard.


Ieder paard is van nature in meer of mindere mate scheef. Deze natuurlijke scheefheid kan verder opgedeeld worden in verschillende soorten scheefheden, die zich o.m. kunnen uiten in

  • het schuin achterwaarts stappen
  • kijkerigheid
  • het niet vierkant halthouden
  • verkeerd aanspringen in galop
  • op de schouder vallen
  • bit vastnemen
  • onregelmatigheden
  • tot zelfs staken, bokken/steigeren en hoefkatrol.

Vele blessures en gedragsproblemen vloeien voort uit het feit dat de ruiter zijn paard niet recht richt en het blijft rijden in zijn scheefheden. Dit versterkt nog meer de scheefheden van het paard met alle gevolgen vandien.

Daarom gaan we door middel van een weldoordachte training van de spieren, de scheefheden aanpakken. Deze manier van trainen wordt tegenwoordig “Rechtrichten” genoemd. Er wordt zowel aan de hand gewerkt – dressuur aan de hand   als onder het zadel.

De rechtrichtende arbeid aan de hand omvat het werk aan de enkele lijn, de korte teugels en de lange teugels.

Het werk aan de hand bereidt niet alleen het jonge paard voor op het rijden, maar houdt het oudere paard soepel, helpt kreupele paarden revalideren en corrigeert tevens verkeerd getrainde paarden.

Het resultaat van zulke training is een rechtgericht paard, dat symmetrisch ontwikkeld is, zich in beide richtingen gemakkelijk laat buigen, in balans loopt en zich laat verzamelen en oprichten.