Overige problemen

Agressie, verlatingsangst, dominantie, trailerproblemen, hoofdschuwheid, geen voeten geven, niet aan het been, niet stilstaan bij het opstijgen, hard in de mond, … .

Er lijkt wel geen einde te komen aan de lijst “problemen” die men met paarden kan ondervinden.

De oorzaak ligt voornamelijk in miscommunicatie. Wij spreken niet dezelfde taal en missen daardoor heel wat signalen die het paard ons geeft.

Laat me je helpen je paard beter te begrijpen en je zal merken dat voor de meeste problemen een (eenvoudige) oplossing te vinden is.

Ondervind je problemen met je paard, wacht dan niet tot het volledig escaleert. Tijdens een consultatie wordt het probleem geanalyseerd en bekeken welke aanpak het best is voor jou én je paard.

The horse does of 2 things. He does what he thinks he's supposed to do or he does what he thinks he needs to do to survive.
Ray Hunt